17. březen 2023
Duchové Amazonie
Letos si zahrajeme celotáborovou hru na téma přežití a bude to pořádná dávka zábavy a dobrodružství, protože se vydáme do samotného amazonského pralesa! Během 14 dnů se děti naučí, jak přežít v divočině pomocí různých dovedností jako stavění přístřešku, hledání a čištění vody, získávání potravy a tak dál. Naši výpravu povedou zkušení dobrodruzi, kteří byli pověřeni vědeckou organizací, aby v džungli našli domorodý kmen, o kterým se ví, že jeho členové jsou dlouhověcí a netrpí žádnými nemocemi. Naším úkolem bude zjistit, jaké je jejich tajemství a přivézt do moderní civilizace lék, díky kterému zbavíme svět nevyléčitelných chorob. V cestě nám budou stát nepřátelské domorodé kmeny, jejichž členové nenávidí bílé vetřelce, kteří devastují jejich domov často kvůli sobeckým účelům, a tak si budeme muset získat jejich důvěru. Sem tam na nás vyskočí nějaká puma, vystraší nás krokodýl nebo nám jídlo sežerou hlodavci a ptáci, ale my se s tím popereme!
1. červen 2017
Milí rodičové
Milí rodičové, rádi bychom Vás seznámili s pokyny ohledně kostýmů pro Vaše nejdražší, které budou hrát letos významnou roli v CETAH. Dětičky budou vojáci z budoucnosti, takže fantazii se meze nekladou. Hlavně, aby děcina měla pořádné bouchačky nebo jiné zbraně a výzbroj. Nechceme je ale ovšem ohrožovat v terénu, tak bychom Vás chtěli požádat, aby to byly pouze rekvizity :D Tatínci se mohou vyřádit ve svých fantazy představách. Děkuji moc za spolupráci. [odkaz]

Podporují nás


Chcete se přidat? LDT Nvandagu je tu pro vás i v roce 2016. Letos se vydáme do městečka Nvandagu City na divoký západ.

Dokumenty ke stažení:  | Přihláška | Zdravotni posudek |Chceš se vydat na cestu plnou dobrodružství a nevšedních zážitků? Chceš se bavit s těmi nejstatečnějšími kovboji? Zdolej nebezpečí, poznej nové přátele a najdi bájný indiánský poklad.

Naučíme Tě spolupracovat a odolávat přírodním živlům. Letní dětský tábor Nvandagu Tě zve ,,Přidej se k nám i Ty…!!!“ :D

 

Táborový řád

(soubor závazných pravidel chování na táboře, stanovený pořadatelem spol. Nvandagu)

 

Termín pro r. 2016: od 15.8.2016 do 28.8.2016.

 

Před odjezdem zástupci dětí předají spolu s účastníkem i potřebné dokumenty:

        1. kartičku pojištěnce nebo její kopii

                        2. doklad od lékaře, že je dítě schopno absolvovat táborový pobyt nebo čestné prohlášení.

                        3. list účastníka vyplní vedoucí při předání dítěte.

                        4.  léky, které dítě užívá

                        5.  v případě, že rodiče chtějí u vedoucích uložit kapesné dítěte, tak předají hotovost v obálce opatřené jménem a příjmením a rozpisem, jakou formou a v jakém množství peníze vyplácet. 

                        (vše bude uloženo u vedoucích)

 

Ubytování:  Klasické plátěné styny na dřevěných podsadách.

                               Strava: 5x denně + pitný režim, na cesty se vydávají balíčky.

Program:  Pestrý program formou celotáborové hr . Soutěže, turistika, táboření, sportovní vyžití, výuka a rozvíjení tábornických dovedností atd.

Cena:  3300,- Kč z tohoto účastnického poplatku je hrazena veškerá strava, pitný režim, ubytování (zápůjčka stanů), vybavení, pomůcky, vstupy a poplatky apod.

Platba: členský příspěvek je nutno zaplatit nejpozději do 15.7.2016 (později po domluvě)

 

 Upozornění:  účastnický poplatek se vrací pouze v případě:

                        1.      neúčasti dítěte z důvodu nemoci

                        2.      ukončení pobytu díky vnějším nepředvídatelným faktorům (počasí, epidemie a podobně)

Účastnický poplatek se vrací pouze jako poměrná část. Výše poměrné části bude vypočítána a navrácena nejpozději do čtrnácti pracovních dnů po skončení tábora (z důvodu nutné akvizice, předzásobení, zkonzumované stravy a podobně).

 

S sebou:        1. spací pytel – 1 ks.

                        2. karimatka (alumatka) - 1 ks.

                        3. ešus – 1 ks.

                        4. lžíce (dle potřeby příbor) – 1 ks.

                        5. kapesní zavírací nůž – 1ks

                        6. svítilna / čelovka – 1ks

                        7. náhradní zdroj do svítilny (baterky)

                        8. spodní prádlo, ponožky – dle potřeby (dostatek)

                        9. pevné boty do lesa – 1 ks

                        10. gumáky – 1 ks, pláštěnku -1 ks

                        11. sportovní boty (kecky) – 1 ks

                        12. boty do vody – 1 ks

                        13. příruční zavazadlo / batůžek na výlety – 1 ks

                        14. láhev na pití – 1 ks

                        15. drobné kapesné – (na uvážení rodičů)

                        16. oblečení – dostatek (na uvážení rodičů, doporučuje se: dlouhé kalhoty (dlouhé kalhoty jsou nutnost) do lesa, kraťasy, alespoň dvě trika, dostatek teplého oblečení – mikina apod.)

                        17. plavky – 1 ks

                        18. ručník – 1 ks ručník, osuška-1 ks

                        19. hygienické potřeby – mýdlo, zubní pastu, kartáček, repelent - alespoň 2 kusy (nezbytné), hygienické potřeby pro dívky apod.

                        20. věci osobní potřeby

                        21. notýsek a psací potřeby

Co je zakázáno brát na tábor:

1. mobilní telefony, i-pody, tablety, notebooky, mp3 přehrávače, rádia a podobné pitominy, které jsou v lese k ničemu (není tam zásuvka) – v případě potřeby budou na táboře k dispozici dva mobily vedoucích a rodiče tak mohou své děti kontaktovat.

2 . cennosti (šperky apod.) a větší obnos peněz – za předměty uvedené v tomto odstavci nenese pořadatel žádnou zodpovědnost. Tu přejímá pouze za předměty svěřené do úschovy (kapesné, léky apod.)

3. zbraně – vyjma zavíracího nože a bezpečných součástí kostýmu (dřevěná pirátská šavle, meč apod.)

4. alkohol, omamné a psychotropní látky apod.

5. rychle se kazící potraviny

V případě odhalení nějaké ze zmíněných zakázaných položek si pořadatel vyhrazuje právo předmět zabavit a navrátit rodičům na konci turnusu!     

Vážení rodiče, absence věcí, jako jsou mobily, je na takovém táboře zcela nezbytná. Mluvíme ze zkušenosti, děti si z pravidla více hledí mobilu než ostatních a mobil vážně narušuje táborovou pohodu. Přítomnost mobilu na táboře je vážný prohřešek proti táborovému řádu a může být potrestán i vyloučením z tábora a ukončením pobytu dítěte bez nároku na vrácení příspěvku…!!!    

 

Pravidla a táborový řád:

Zde uvedená pravidla jsou výňatkem z táborového řádu. Zasláním závazné přihlášky s pravidly souhlasíte a jste srozuměni s tím, že z důvodu bezpečnosti a pohody účastníků tábora, budou pravidla táborového řádu závazná a porušení těchto pravidel je možno potrestat i  vyloučením z tábora a ukončením pobytu dítěte bez nároku na vrácení příspěvku!!!    

 

Oddíly: Děti se na táboře rozřadí do družstev tak, aby byla družstva pokud možno vyvážená. Společně pak děti usilují o vítězství v celotáborové hře (dále jen CTH). Oddíly jsou smíšené jak věkem tak pohlavím.

Vedoucí: Každý oddíl má přiděleného jednoho vedoucího a jednoho praktikanta. Vedoucí mají za úkol starat se o svěřené děti, řešit jejich starosti a problémy, motivovat je k činnosti a dohlížet nad jejich bezpečností. Oddíloví vedoucí podléhají hlavnímu vedoucímu, který řídí chod tábora a CTH.

Dodržování pravidel:

Pravidla na táboře se musí bezpodmínečně dodržovat. Vzhledem k tomu, že jde o pobyt v přírodě uprostřed lesa, mohlo by nedodržováním pravidel dojít k nebezpečné situaci a třeba i zraněním. Tomuto se dodržováním pravidel předchází. Nad dodržováním pravidel bdí všichni vedoucí i děti navzájem. Za hrubé porušení pravidel mohou být uloženy sankce (v CTH, služby, osobní režim apod.), dokonce i vyhoštění z tábora a ukončení pobytu bez nároku na vrácení příspěvku (ve velmi mimořádných situacích, např.: závažné ohrožení bezpečí, života nebo zdraví ostatních dětí).

Základní pravidla (z pohledu dětí):

1. Bez povolení se nevzdálím z prostoru tábora.

2. Nebudu na nikoho hrubý a nebudu nikomu nadávat.

3. Budu dbát na čistotu a pořádek v táboře.

4. Pokud uvidím, jak někdo někomu ubližuje, ihned to nahlásím vedoucímu.

5. Pokud v táboře uvidím cizího člověka, ihned to nahlásím vedoucímu.

6. Budu bez výhrad a odmlouvání poslouchat vedoucí.

7. Budu se účastnit her a programu, abych podpořil oddíl.

8. Kdykoliv budu mít nějaký problém, nahlásím ho vedoucímu.

9. Budu hodně pít.

10. Budu se dobře starat o své věci tak, aby mi dlouho vydržely.

11. Budu žít v souladu s přírodou a nebudu v přírodě působit škodu.

12. Nebudu u sebe mít nic zakázaného např.: mobil, drahé šperky, větší obnos peněz atd.

13. Budu dodržovat noční klid a denní řád.

 

Denní program (děti)

7:30 budíček / osobní hygiena / rozcvička

8:00 snídaně

9:00 nástup na dopolední program

(10:45 malá svačina)

11:45 příprava na oběd

12:00 oběd

12:30 hygiena / polední klid

14:00 nástup na odpolední program

(15:30 svačina)

17:30 příprava na večeři

18:00 večeře

18:45 večerní/ hlavní nástup

19:30 večerní program

21:30 příprava na večerku

22:00 večerka / nástup první hlídky

00:00 nástup druhé hlídky

02:00 nástup třetí hlídky

04:00 nástup čtvrté hlídky

06:00 konec hlídek / hlídka budí VD

Pro další podrobnosti o našem letním táboře neváhejte využít internetových stránek  www.Nvandagu.cz

Případné dotazy klidně zasílejte e-mailem na adresu info@nvandagu.cz nebo volejte na tel. 737 370 819 nebo 773268222. Veškeré dotazy rádi zodpovíme. Na všechny děti se moc těšíme. Slibujeme, že na tábor Nvandagu se jen tak nezapomíná a všichni budou mít dlouho co vyprávět… za tým Nvandagu s přáním pěkného dne a spousty nevšedních zážitků Rudolf ,,Patejl“ Pojtinger. 
© 2023 Petr Kuna